วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วัดสระบัวแก้ว


วัดสระบัวแก้ว ที่ตั้ง บ้านวังคูณ ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วัดพระศรีมหาโพธิ์ (วัดโพธิ์ศรี)

เป็นฮุปแต้มเรื่อง เวสสันดรชาดก น่ารักมาก
เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากทำนิทานภาพประกอบ
เห็นครั้งแรง ลงรักหมดใจเลย

วัดพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตั้ง ม.1 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

วัดป่าเรไร (วัดบ้านหนองพอก)

วัดป่าเรไรที่ตั้ง บ้านหนองพอก อ.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

วัดโพธาราม

วัดโพธาราม ที่ตั้ง บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม


วัดไชยศรี
ภาพตกนรก ชาวอีสานสมัยก่อนเชื่อว่าใครบาปหนักตายไปตกนรกวัดไชยศรี
ที่ตั้ง บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น